Huisregels

 • Het betreden van het terrein is geheel op eigen risico.
 • Er mag niet gevist worden met spinners/blinkers, dreggen, kunstaas, twisters, jigs, vis en/of stukjes vis.
 • Vissen is alleen toegestaan met witte maden, meelwormen, bijenlarve/wasmotten, regenwormen en troutbait (Powerbait).
 • Wij vragen u de vis te doden alvorens te onthaken. Er mag geen gebruik worden gemaakt van leefnetten of hengelsteunen!
 • Geen gebruik maken van spitsen voorwerpen i.v.m. folie
 • Voeren is ten strengste verboden.
 • Tussentijds wisselen van vijver is niet toegestaan.
 • Geen vis scheppen welke niet met de hengel gevangen is.
 • De gevangen forel mag niet worden teruggezet in de vijvers. Alle andere vissoorten anders dan forel (meerval, karper of graskarper), dienen wel te worden teruggezet.
 • Schade aan het gehuurde materiaal moet worden vergoed.
 • Laat uw visplek schoon achter a.u.b. en gooi het afval in de daarvoor bestemde afvalbakken.
 • Honden toegestaan, mits aangelijnd.
 • Onder de 12 jaar mag er niet zonder begeleiding worden gevist.
 • Openbare dronkenschap en het lastigvallen van uw medemens zal niet worden getolereerd en u zult onmiddellijk het terrein moeten verlaten.
 • De directie stelt zich niet aansprakelijk voor schade aan u of aan uw eigendommen en/of verlies van uw eigendommen tijdens uw verblijf of tijdens het verblijf van uw goederen in het gebouw of op het terrein.